ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen aşağıdaki ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nu lütfen okuyunuz.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: DEMİRÖREN AJANSI A.Ş.
(İşbu Sözleşme kapsamında kısaca “DHA” veya “SATICI” olarak anılacaktır.)
Adresi: 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Demirören Medya Center, Bağcılar/İstanbul
Telefon: ……………………
E-mail: ……………………
MERSİS No: 0289068534300001

1.2. ALICI

Adı/soyadı/Unvanı: ……………………
TCKN/VKN: ……………………
Adresi: ……………………
Telefon: ……………………
E-posta Adresi: ……………………

 
MADDE 2- KONU

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI’nın DHA’ya ait www.dhapress.com URL adresli internet sitesi ve/veya mobil uygulama  (“Bundan böyle kısaca “Platform” olarak anılacaktır.”) üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen, tüm telif hakları DHA’ya ait olan, DHA tarafından mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak üretilen, DHA’nın ulusal ve uluslararası işbirliği yaptığı çözüm ortaklarından telifli çalışanlardan temin ettiği, DHA tarafından kendi yayın ve habercilik ilkeleri doğrultusunda, yasal sınırlamaları göz önüne alarak yayınladığı, arşivinde yer alan haber, bülten, görsel, video vb. dijital içeriklerin (Bundan sonra “İçerik/ler” olarak anılacaktır.) satışı ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.


MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1. Tam ehliyetli olmayan 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler, veli veya vasilerinin onayı olmaksızın alışveriş yapamaz.

3.2. ALICI, satış bedelini ödediği takdirde Platform üzerinden satışa arz edilen İçerikler’den yararlanabilecektir. MİLLİYET, Platform içerisinde sunduğu İçerikler’i değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3. MİLLİYET’in sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu ve ALICI tarafından satın alınan İçerik’in Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında yalnızca haber ve ticari amaçla kullanılabilecektir. DHA tarafından İçerik üzerinden yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde hizmet sunumu derhal durdurulabilecektir. ALICI hizmet sunumunun durdurulması veya kısıtlanması halinde bu konuda DHA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ALICI tarafından satın alınan İçerik’in hukuka aykırı kullanımının önlenmesi, hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve/veya DHA tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.


MADDE 4 -  İÇERİK ÜCRETİ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. Platform’da ALICI’ya dijital İçerikler (İşbu Sözleşme kapsamında kısaca “İçerik veya “Ürün” olarak anılacaktır.) sunulmaktadır. İçerik’in; türü, miktarı, satış bedeli ve ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

İçerik Türü: ……………………
İçerik’in açıklaması: ……………………
İçerik Satış Bedeli (KDV dâhil): ……………………
Toplam Sipariş Bedeli: ……………………
Ödeme şekli: ……………………
Fatura Adresi: ……………………
Sipariş Tarihi: ……………………
Ödeme Şekli ve Planı: ……………………

Söz konusu İçerik bedeli, DHA tarafından ALICI’dan tahsil edilmektedir.

4.2. Söz konusu Ürün’ün dijital içerikten oluşması sebebiyle İçerik’e erişim satın alınan an itibariyle başlanacaktır.

4.3. Satın alınan İçerik’in tüm detayları Platform’da yer almaktadır.

4.4. ALICI tarafından satın alınan İçerikler’in satış bedeli peşin olarak ödenecektir.  Satış Bedeli, tüm vergileri kapsar. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

• Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Hizmet Bedeli’nin DHA’nın Mecra’da yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları tarafınıza yansıtılabilir. Böyle bir durumda, DHA’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

• Kredi Kartı ile Ödeme: Mecra üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde Satış Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de yer alan Satış Bedeli üzerinden uygulanacak bir vade farkı tarafınıza yansıtılabilir. Ancak, böyle bir durumda DHA’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, vade farkı tamamen ödeme sağlayıcı kuruluş ile aranızdaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

 

MADDE 5 -  MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİMİ

5.1. Satın alınan İçerik, otomatik olarak, ALICI’nın işleme onay verip Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabulü ardından ödemenin tahsil edildiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir.

5.2. Satın alınan dönemlerde herhangi bir nedenle İçerik bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme DHA’ya ulaşmaz ise, DHA ilgili İçerik’e ilişkin olarak İçerik’in teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Arızalar, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak İçerik’in doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi DHA’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Türk Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, DHA yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, DHA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DHA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.3. İçerik’in doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi DHA’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, DHA yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, DHA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DHA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.4. DHA’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen nitelikte İçerikler’in sunulamaması/iletilememesi halinde ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesinde belirtilen haklara sahiptir.


MADDE – 6 CAYMA HAKKI

6.1. Satın alınan İçerik kapsamında ALICI’ya sunulan dijital içerik hizmeti, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesinin 3. fıkrası ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’in 15. maddesinin (ğ) ve (h) bentleri gereği anında ifa edilen ve cayma süresi sona ermeksizin sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler kapsamında olup tüketiciye anında teslim edilmekte olduğundan ALICI’ya dijital içeriğe erişim imkanı sağlandığı andan itibaren ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

6.2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik uyarınca tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı durumlar aşağıdaki gibidir;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

6.3. ALICI tarafından dijital İçerik’e erişim başlandı ise ve bu süre içinde ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle örneğin ALICI’nın cihazının yetersizliğinden kaynaklanması, tarayıcı sürümünün eski olması veya ALICI’nın internet bağlantısının kesilmesi gibi tamamen ALICI’dan kaynaklanan veya benzer sebeplerle ayıp iddiasında bulunulamaz, cayma hakkı kapsamında değerlendirilemez, bu sebeplerle ücret iadesi talep edilemez. Böyle durumlarda DHA sorumluluk kabul etmez.

 

MADDE 7 – TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI, İLETİŞİM BİLGİLERİ VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. ALICI, 6502 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ve aynı yasada belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan aboneler bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.