TÜİK: Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5, 2023'ün dördüncü çeyreğinde ise yüzde 4 büyüdüğünü açıkladı.

TÜİK, ekonomideki büyümeye işaret eden yurt içi hasıla istatistiklerini açıkladı. Buna göre; üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayrisafi yurt içi hasıla, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasıla, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, dolar cinsinden 13 bin 110 olarak gerçekleşti. Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 azaldı.

Gayrisafi yurt içi hasıla 2023 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,9 artarak 8 trilyon 431 milyar 375 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılanın dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında 304 milyar 402 milyon olarak gerçekleşti.

HANE HALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 12,8 ARTTI

Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,8 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 59,1 oldu. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,7 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 116 ARTTI

İş gücü ödemeleri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 116 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 49,2 arttı. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise iş gücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 107,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 55 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yıl yüzde 26,3 iken bu oran 2023 yılında yüzde 32,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,7 iken yüzde 46,3 oldu.

Gallery